Autoritatea Naţ. de Regl. pentru Serviciile Publice de Gosp. Comunală

 
Ordin nr. 233/2004

din 30/08/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 21/09/2004

pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică


 

    Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică,
    în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă următoarele reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică:
   a) Metodologia de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;
   b) Contractul-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociaţii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăţi comerciale, instituţii publice), prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
   c) Normativul tehnic privind condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
   Art. 2. - Furnizorii de energie termică produsă centralizat şi prestatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,
Ioan Radu,
secretar de stat

    Bucureşti, 30 august 2004.
    Nr. 233.

   ANEXA Nr. 1

    METODOLOGIA
de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie
termică în imobile de tip condominiu

   ANEXA Nr. 2

    CONTRACT-CADRU
de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban
(asociaţii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate
acestora, societăţi comerciale, instituţii publice)

   ANEXA Nr. 3

    NORMATIV TEHNIC
privind condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de
repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum