Guvernul României

 
Hotărâre nr. 609/2007

din 20/06/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 27/06/2007

pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 7 iulie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de apartament în cazul distribuţiei orizontale, respectiv a repartitoarelor de costuri în cazul distribuţiei verticale, este în sarcina proprietarilor, indiferent de sistemul de distribuţie adoptat în cadrul condominiului, şi se va finaliza până la data de 30 septembrie 2009."

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                              Contrasemnează:
───────────────
Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David
    Bucureşti, 20 iunie 2007.
    Nr. 609.