0800.820.002
(apel gratuit, program non-stop)
pentru preluarea sesizărilor și reclamațiilor privind calitatea agentului termic livrat, precum și a avariilor produse în sistemul de termoficare
031.9442
(tarif normal, program non-stop)
mesaje preînregistrate, pentru fiecare sector în parte, despre funcționarea sistemului de termoficare; prin apăsarea tastei „0” veți fi preluat de către un operator call center
Clienții pot alege să primească factura de energie termică exclusiv pe e-mail.
Activează acest serviciu și vom contribui împreună la protejarea mediului înconjurător!
Aveți obligația reorganizării în asociație de proprietari astfel încât CMTEB să poată asigura furnizarea energiei termice. Clic aici pentru detalii.

Achiziţii publice

Informaţii utile

Relaţii cu publiculŞtiri. Informaţii. Evenimente
 • Informații oficiale despre restricțiile de circulație pentru parada cu ocazia zilei naționale a României
 • Achiziţii vane, compensatori şi ţeavă foto
  Pentru vizualizarea conţinutului galeriei foto, apăsaţi pe copertă.
 • Lucrare Bulevardul Iancu de Hunedoara - Sectorul 1 foto
  Pentru vizualizarea conţinutului galeriei foto, apăsaţi pe copertă.
 • Lucrări Magistrala Pantelimon - Sectorul 2 foto
  Pentru vizualizarea conţinutului galeriei foto, apăsaţi pe copertă.

Întrebări frecvente
 • Cum se calculează factura de energie termică

  Facturile de energie termică sunt întocmite în baza valorilor înregistrate de "ansamblul de contorizare", respectiv aparatele de măsură montate la baza blocurilor, atât pe circuitul de încălzire cât şi pe cel de apă caldă de consum. Pe cale de consecinţă, clienţii achită doar energia termică efectiv consumată în instalaţiile interioare ale condominiului, atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă de consum. Ansamblul de contorizare este echipat cu termorezistenţe (termometre) montate pe circuitele de apă caldă/apă rece la contoarele aferente circuitului de apă caldă, şi pe circuitele de tur/retur secundar încălzire la contoarele aferente circuitului de încălzire.
  Cantitatea de energie termică înregistrată de contoarele de energie termică, este direct proporţională cu volumul (în m3) de apă care tranzitează contorul şi cu diferenţa de temperatură între temperatura apei calde şi temperatura apei reci în cazul contoarelor montate pe circuitul de apă caldă, şi cu diferenţa de temperatură între tur secundar (temperatura care intră în calorifere) şi retur secundar (temperatura care iese din calorifere) în cazul contoarelor montate pe circuitul de încălzire.
  Dacă temperatura de furnizare este mai redusă, atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă de consum, se consumă o cantitate mai mică de energie termică, ceea ce implică cheltuieli reduse. Menţionăm că în cazul opririlor, contoarele de energie termică montate la branşamentele condominiilor, nu înregistrează consum.

 • De ce preţul unui m3 de apă caldă diferă de la un bloc la altul?

  Pentru a încălzi un m3 de apă rece, cantitatea de energie termică necesară depinde atât de temperatura apei reci (folosită pentru prepararea apei calde), cât şi de temperatură la care este furnizată apa caldă.
  Această cantitate variază semnificativ de la o lună la alta, de la un punct de consum la altul, precum şi de la un sezon la altul în funcţie de temperatura apei reci furnizată de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. (3-5 °C în timpul iernii, 20-25 °C în timpul verii).
  Exemplu: Pentru încălzirea unui m3 de apă rece de la 20°C până la o temperatură de livrare a apei calde de 45°C se consumă o cantitate de energie termică de 0,025 Gcal, iar pentru încălzirea unui m3 de apă rece de la 3°C până la o temperatură de livrare a apei calde de 60°C se consumă o cantitate de energie termică de 0,057 Gcal.

 • Care este locul care delimitează instalaţiile într-un condominiu?

  Instalaţiile care aparţin CMTEB sunt până la contoarele care măsoară energia termică furnizată asociaţiei. Cele existente după aceste contoare aparţin asociaţiei, care are dreptul legal de a impune reguli în cadrul condominiului. Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor proprii intră în obligaţia utilizatorului.
  Furnizorul (CMTEB) nu are competenţa de a se implica în probleme ca ţin de administrarea condominiului, în defalcarea şi repartizarea cheltuielilor aferente pentru consumul de energie termică şi apă caldă de consum. Aceste probleme reprezintă o relaţie directă între proprietari şi asociaţia de proprietari.

 • Cine plătește pierderile de energie termică?

  Pierderile de energie termică din reţeaua de transport şi distribuţie nu sunt plătite de asociaţiile de proprietari. La baza fiecărui bloc sau scară, CMTEB a montat contoare de energie termică care înregistrează consumul efectiv al imobilului. Acest consum stă la baza întocmirii facturii.

 • Cui aparțin centralele termoelectrice - CET-urile?

  CTE Grozăveşti - aparține ELCEN
  CTE București Sud - aparține ELCEN
  CTE București Vest - aparține ELCEN
  CTE Progresu - aparține ELCEN
  CET Grivița SRL
  CET Vest-Energo SA
  Centrală Termică de Zonă Casa Presei Libere - aparține Companiei Municipale Termoenergetica București SA

 • Confuzie referitoare la plata întreținerii

  Întrebare: Cât aţi plătit încălzirea în această lună?
  Răspuns: Am plătit 700 lei.
  Confuzia: Aceasta valoare nu reprezintă contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor repartizate pentru fiecare apartament, conform listei de întretinere. În această sumă sunt incluse mai multe categorii de cheltuieli, cum ar fi cele pentru contravaloarea facturii la energia electrică pentru scara blocului, curăţenia, salarii administraţia blocului etc.

 • Cum se determină preţul unui m3 de apă caldă?

  Pentru a stabili lunar tariful pentru un m3 de apă caldă furnizat, se însumează contravaloarea cantităţii de energie termică (Gcal de la CMTEB) folosită pentru încălzirea apei calde cu contravaloarea volumului de apă rece furnizat de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. pentru apa caldă.

 • Când pe coloana de apă caldă curge apă rece, plătim această apă la preţ de apă caldă?

  Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti întocmeşte facturile de energie termică în baza înregistrării aparatelor de măsură montate la baza blocurilor. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal). Astfel, clienţii companiei vor regăsi în facturi şi vor achita doar energia termică efectiv consumată pentru pregătirea apei calde.

 • De ce există zone din Capitală unde furnizarea energiei termice se face, în anumite perioade, sub parametrii contractuali?

  Pe lângă vechimea conductelor de termoficare, un alt motiv pentru care apar dificultăţi în furnizarea agentului termic, în anumite perioade, în diverse zone din Municipiul București, este reprezentat de distanţa extrem de mare pe care apa caldă o parcurge de la sursă la consumatorul final. Vă reamintim că sistemul centralizat de termoficare a fost proiectat iniţial cu şase CET-uri mari (aflate în administrarea ELCEN Bucureşti din subordinea ministerului Energiei şi a unui operator privat), însă două dintre acestea (CET Titan şi CET Pipera) au fost închise cu mult timp în urmă. Din acest motiv Compania este nevoită în acest moment să furnizeze clienților agent termic de la 4 surse, față de 6 inițial, în condiţiile în care, numărul consumatorilor a rămas relativ acelaşi.