icon-calorifer

Interes public • Declaraţii avere/interese

Conducerea Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A.
Nr. crt. Nume Funcţie Perioadă mandat Declaraţii de avere şi de interese
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. TEODORESCU Adrian-Mircea Director General provizoriu 01.09.2023-prezent - - - - AVERE
INTERESE
 
2. IONIŢOAEI Adrian Director General Adjunct (operaţional) - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
3. MITRAN Maria Director Direcţia Economică - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
4. DOBRE Cristina-Marilena Director Direcţia Juridică - - - - - AVERE
INTERESE
 
5. MĂNESCU Maria Director Direcţia Resurse Umane - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
6. CIUDOESCU Adela Mihaela Director Direcţia Termoenergetică - - - - - - AVERE
INTERESE
7. UNTEA George-Adrian Director Direcţia Mecano-Energetică - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
8. VITCOVSCHI Carmen Daniela Director Direcţia Tehnică-Dezvoltare - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
9. TABACU Mihai-Sebastian Director Direcţia Comercială - - - - - - AVERE
INTERESE

Consiliul de Administraţie al Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A.
Nr. crt. Nume Declaraţii de avere şi de interese
2024
1. LAZANU Daniela-Gianina AVERE
INTERESE
2. BULEA-BÂRDEȘ Mariana-Carmen AVERE
INTERESE
3. GAMAN Florian AVERE
INTERESE
4. CREȚU Cristian-Dan AVERE
INTERESE
5. FRANGULEA Ștefan-Alexandru  

Nr. crt. Nume Perioadă mandat Declaraţii de avere şi de interese
pe perioada mandatului la final de mandat
1. BEU-HASANOGU Cristian 20.06.2019-04.05.2021 AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
2. ARGHIR Georgeta 20.06.2019-17.10.2019 - - - -
3. ANDREI Mircea Dragoș Nicolae 20.06.2019-04.05.2021 AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
4. BURGHIU David-Alexandru 20.06.2019-04.05.2021 AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
5. CIOLAN Nicolae-Sebastian 20.06.2019-04.05.2021 AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
6. CLISERU Speranța 20.06.2019-27.10.2020 AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
7. GOGESCU Iuliu-Dan 20.06.2019-28.09.2020 AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
8. MĂLAIA Violeta 18.10.2019-04.05.2021 AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
9. POPA Carmen Gabriela 05.05.2021-04.11.2021 - - - -
10. LOTREAN Adrian-Florin 05.05.2021-04.11.2023 AVERE 2021 - rectificativă (06.07.2021)
AVERE 2021 (04.06.2021)
AVERE 2022
AVERE 2023
INTERESE 2021
INTERESE 2022
INTERESE 2023
AVERE INTERESE
11. LAZANU Daniela-Gianina 05.05.2021-04.02.2024 AVERE 2021
AVERE 2022
AVERE 2023

INTERESE 2021
INTERESE 2022 - rectificativă (31.05.2022)
INTERESE 2022 (24.05.2022)
INTERESE 2023
AVERE INTERESE
12. ENACHE George 17.01.2022-04.02.2024 AVERE 2022
AVERE 2023
INTERESE 2022
INTERESE 2023
AVERE INTERESE
13. PRODAN Liliana 05.05.2021-04.02.2024 AVERE 2021
AVERE 2022
AVERE 2023
INTERESE 2021
INTERESE 2022
INTERESE 2023
AVERE INTERESE
14. FRANGULEA Ștefan-Alexandru 05.05.2021-04.02.2024 AVERE 2021
AVERE 2022
AVERE 2023
INTERESE 2021
INTERESE 2022
INTERESE 2023
   
15. VIȚALARIU Valentin 05.05.2021-04.02.2024 AVERE 2021
AVERE 2022
AVERE 2023
INTERESE 2021
INTERESE 2022
INTERESE 2023 rectificativă (11.07.2023)
INTERESE 2023 (13.06.2023)
AVERE INTERESE
16. CREȚU Cristian-Dan 05.05.2021-04.02.2024 AVERE 2021
AVERE 2022
AVERE 2023
INTERESE 2021
INTERESE 2022
INTERESE 2023
AVERE INTERESE
17. BULEA-BÂRDEȘ Mariana-Carmen 05.11.2023-04.02.2024 AVERE 2023 INTERESE 2023 AVERE INTERESE
Nr. crt. Nume Funcţie Perioadă mandat Declaraţii de avere şi de interese
Deţinută Actuală pe perioada mandatului la final de mandat
1. BURGHIU David-Alexandru Director General provizoriu - 20.06.2019-13.06.2021 AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
2. GÎTLAN Adrian Director General provizoriu - 14.06.2021-30.06.2021 AVERE 2019
AVERE 2020
AVERE 2021
INTERESE 2019
INTERESE 2020
INTERESE 2021
AVERE INTERESE
Director General Adjunct
(operaţional)
Inginer şef Direcţia Mecano-Energetică -
3. GOJGAR Ilie Director Direcția Comercială Șef Serviciul Mentenanță - AVERE 2019
AVERE 2020
AVERE 2021
INTERESE 2019
INTERESE 2020
INTERESE 2021
AVERE INTERESE
4. HARITONOVICI Tania Director General Adjunct
(dezvoltare-comercial)
Șef Serviciul Managementul Calității și Mediu - AVERE 2019
AVERE 2020
AVERE 2021
INTERESE 2019
INTERESE 2020
INTERESE 2021
AVERE INTERESE
5. UNTEA Virgil Director Direcția Termoenergetică Inginer șef Divizia Distribuție - AVERE 2019
AVERE 2020
AVERE 2021
INTERESE 2019
INTERESE 2020
INTERESE 2021
AVERE INTERESE
6. STOLOJAN Adriana Director Direcţia Tehnică-Dezvoltare - - AVERE 2019
AVERE 2020
AVERE 2021
INTERESE 2019
INTERESE 2020
INTERESE 2021
AVERE INTERESE
7. DOBRE Cristina-Marilena Director Direcţia Juridică Șef Serviciul Avizare - AVERE 2019
AVERE 2020
AVERE 2021
INTERESE 2019
INTERESE 2020
INTERESE 2021
AVERE INTERESE
8. CREȚU-SÂRBU Claudiu-Ionuț Director General provizoriu - 01.07.2021-31.08.2023 AVERE 2021
AVERE 2022
AVERE 2023
INTERESE 2021
INTERESE 2022
INTERESE 2023
AVERE INTERESE
9. TEODORESCU Adrian-Mircea Director Direcţia Juridică Director General provizoriu - AVERE 2022
AVERE 2023
INTERESE 2022
INTERESE 2023
AVERE INTERESE
10. VOICU Ion Director Direcţia Termoenergetică Consilier al Directorului General - AVERE 2021
AVERE 2022
AVERE 2023
INTERESE 2021
INTERESE 2022
INTERESE 2023
AVERE INTERESE
11. MOLDOVEANU Cristina Gabriela Director Direcţia Comercială Șef Biroul Depozite - AVERE 2021
AVERE 2022
AVERE 2023
INTERESE 2021
INTERESE 2022
INTERESE 2023
AVERE INTERESE