icon-calorifer

Cariere • Formare profesională

Te formăm pentru un viitor sigur!

Formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă prezintă o importanţă deosebită pentru dobândirea competenţelor profesionale necesare exercitării unor profesii sau meserii. Formarea profesională continuă este mai mult decât o modalitate de dezvoltare personală, este o adevărată investiție în dezvoltarea capitalului uman.

În acest context, Compania Municipală Termoenergetica București S.A. – CMTEB – oferă prin intermediul Centrului de Pregătire și Formare Profesională Termoenergetica București (parte a Serviciului Relații Sociale și Formare Profesională – Directia Resurse Umane) o gamă largă de servicii de formare și perfecționare pentru salariații proprii.

Cursurile de calificare, perfectionare/specializare oferite de CMTEB pot fi atât cu valabilitate internă, cât și cu recunoastere nationala, autorizate de catre Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Municipiul Bucuresti.

Cu o vastă experiență în domeniu, Centrul de Pregătire și Formare Profesională Termoenergetica București (parte a Serviciului Relații Sociale și Formare Profesională-Directia Resurse Umane) asigura cursanților săli de curs moderne pentru pregătirea teoretică, locatii unde isi pot desfasura stagiile de practică, atât resurse tehnologice și materiale, cât și resurse umane prin asigurarea formatorilor si a tutorilor de practică.

Formarea profesională a salariaţilor in cadrul CMTEB se organizeaza în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specialităţi, ţinându-se seama de nevoile angajatorului, de competenţele de bază ale salariaţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum şi de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile salariaţilor.

Cursuri organizate in cadrul Centrului de Pregătire și Formare Profesională Termoenergetica București:
 1. cursuri de specializare, perfectionare, calificare, organizate de angajator, in conformitate cu OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor:

  - in calitate de furnizor de formare profesionala autorizat de catre Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala, pentru meseriile:
  • Sudor
  • Instalator instalatii de incalzire centrala
  • Fochist pentru cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune
  După finalizarea cursurilor se organizează un examen, în urma căruia participanții vor obține diplome recunoscute la nivel national.

  - in calitate de furnizor de formare profesionala pentru cursuri cu valabilitate interna, pentru meseriile:
  • Instalator instalatii incalzire centrala
  • Operator Puncte Termice
  • Metrolog
  • APS - Cititor Constatator
  • Depanator aparate de masura
  • Operator dispecer Scada
  • Automatist
  • Si alte cursuri interne de comunicare.

 2. stagii de instruire pentru meserii reglementate ISCIR:
  • Manevrant mecanisme de ridicat
  • Legători de sarcină la macarale
  • Fochișt pentru cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune- clasa C
  • Fochișt la cazane de abur si de apa fierbinte- clasa A
  • Macaragiu
  • Laborant, etc;

Angajatorul are obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, cel puţin o dată la 2 an si elaborarii anual a Planului de formare profesională, conform Codului muncii. Prin Serviciul Relații Sociale și Formare Profesională din cadrul Directiei Resurse Umane sunt organizate pentru salariatii companiei cursuri organizate de alti furnizori de formare profesională, de specializare/perfectionare, participare la seminarii/conferinte

Cursurile de specializare, perfectionare, calificare si stagiile de instruire se adresează tututor salariatilor, in vederea perfecționarii cunoștințelor în domeniu, cât și dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale menite să le permită desfășurarea activităților specifice uneia sau mai multor ocupații.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la:
Telefon: 0372 757 911
E-mail: claudia.gheorghe@cmteb.ro, stefan.ivan@cmteb.ro