icon-calorifer

Cariere • Formare profesională

Despre noi

Formarea profesională continuă este mai mult decât o modalitate de dezvoltare personală, este o adevărată investiție în dezvoltarea capitalului uman. În acest context Compania Municipală Termoenergetica București S.A. – CMTEB – oferă prin intermediul Centrului de Pregătire și Formare Profesională CMTEB (parte a Serviciului Relații Sociale și Formare Profesională) o gamă largă de servicii de formare și perfecționare pentru adulți, atât clienților interni (salariați), cât și celor externi (terți). Cursurile de calificare/specializare oferite de CMTEB pot fi atât cu valabilitate internă, cât și acreditate (ANC, ISCIR, AREL, ARR etc).

Te formăm pentru un viitor sigur!

Cu o vastă experiență în domeniu, Centrul de Pregătire și Formare Profesională CMTEB (fost RADET București) oferă cursanților săli de curs moderne, pentru pregătirea teoretică, dar în același timp, acordă o atenție sporită formării și deprinderilor practice. Pentru dezvoltarea competențelor asociate activitătilor și operațiilor specifice desfăsurate în condițiile reale de muncă, Centrul de Pregătire și Formare Profesională CMTEB pune la dispoziția cursanților atât resurse tehnologice și materiale, cât și resurse umane, prin asigurarea tutorilor de practică.

Cursurile autorizate se desfășoară după o programă aprobată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de către Ministerul Educației Naționale, și sunt structurate într-o parte teoretică și una practică. După finalizarea cursurilor se organizează un examen, în urma căruia participanții pot obține inclusiv diplome recunoscute la nivel național.

Totodată, pentru CMTEB forța de muncă adecvat calificată este cu adevărat importantă! Astfel, la finalul cursurilor de calificare/specializare, absolvenții cu rezultate notabile și potențial deosebit sunt incluși într-o bază de date a CMTEB, având oportunitatea de a fi selectați în scopul angajării.

Care sunt cursurile pe care Centrul de Pregătire și Formare Profesională CMTEB le oferă?

Centrul de Pregătire și Formare Profesională CMTEB vine în întâmpinarea dumneavoastra cu următoarele programe:
1. Stagii de instruire în vederea prelungirii valabilitătii autorizației ISCIR;
2. Cursuri de specializare;
3. Cursuri de calificare autorizate;
4. Cursuri de calificare cu valabilitate internă.

Cui se adresează?

Cursurile / stagiile se adresează tututor adulților care doresc să își perfecționeze cunoștințele în domeniu, cât și dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale menite să le permită desfășurarea activităților specifice uneia sau mai multor ocupații. Pot participa la cursurile de formare și perfecționare a adulților (exclusiv cursuri de calificare autorizate) și persoanele care nu își desfășoară activitatea profesională în cadrul CMTEB.

Alege din lista de mai jos cursul sau stagiul care ți se potrivește și înscrie-te!

I. Stagii de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei ISCIR pentru următoarele domenii:

Compania Municipală Termoenergetia București S.A., principalul furnizor de apa caldă și încălzire în sistem centralizat, organizează stagiu de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei ISCIR în ocupaţia Fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte (Cod C.O.R. 818204) – Clasa A.

În conformitate cu prevederile art. 14(e) din Legea 64/21.03.2008 şi PT C1/ 2010, persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, etc. - conform anexei 2 şi 3 din lege), are obligaţia să folosească pentru utilizarea instalaţiilor/echipamentelor numai personal de deservire autorizat. Încălcarea acestor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, conform art. 24 alin.(1) lit. a) din Legea 64/2008.

Durata instruirii:
Durata instruirii este de 8 ore/stagiu

Condiţii de acces la curs:
• Persoane cu vârsta mai mare de 18 ani;
• Persoane absolvente a cursurilor învăţământului obligatoriu cu durata prevăzută de lege la data absolvirii;
• Persoane apte din punct de vedere medical pentru ocupaţia fochist;

Documente necesare în vederea înscrierii la curs:
• Autorizație ISCIR pentru stagiul la care se solicita prelungirea;
• Cartea de identitate;
• Talonul pentru vize anuale (dacă există);
Se va completa o cerere de înscriere la stagiu;
Stagiile se susțin numai de către Formatori atestați ISCIR;

Certificări/ autorizări:
În conformitate cu Ordinul comun al MECT nr. 5.253/16.10.2003 şi MMSSF nr. 501/08.10.2003, “privind metodologia certificării formării profesionale a adulţilor” şi cu PT-CR 8-2009 – “Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire", se obţin următoarele certificări/ autorizări:
Certificat de absolvire însoţit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite;
Talon pentru vize anuale eliberat de ISCIR.

Compania Municipală Termoenergetia București S.A., principalul furnizor de apa caldă și încălzire în sistem centralizat, organizează stagiul de instruire pentru prelungirea valabilității autorizației personalului de deservire Fochist cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune – Fochist clasa C, în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei nr. 2154/ 2009 pentru aprobarea PT CR 8 - 2009 - Ediţia 1 – Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/ echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire. Conform Prescripţiei tehnice CR-8-2009 personalul de deservire a instalaţiilor/ echipamentelor aflate sub incidenţa ISCIR trebuie să urmeze un stagiu de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului/ autorizaţiei pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei.

Durata instruirii:
Durata instruirii este de 8 ore/stagiu

Condiţii de acces la curs:
• Persoane cu vârsta mai mare de 18 ani;
• Persoane absolvente a cursurilor învăţământului obligatoriu cu durata prevăzută de lege la data absolvirii;
• Persoane apte din punct de vedere medical pentru ocupaţia fochist;

Documente necesare în vederea înscrierii la curs:
• Autorizație ISCIR pentru stagiul la care se solicita prelungirea;
• Cartea de identitate;
• Talonul pentru vize anuale (dacă există);
Se va completa o cerere de înscriere la stagiu;
Stagiile se susțin numai de către Formatori atestați ISCIR;

Certificări/ autorizări:
În conformitate cu Ordinul comun al MECT nr. 5.253/16.10.2003 şi MMSSF nr. 501/08.10.2003, “privind metodologia certificarii formarii profesionale a adulţilor” şi cu PT-CR 8-2009 – “Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire", se obţin următoarele certificări/ autorizări:
Certificat de absolvire însoţit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite;
Talon pentru vize anuale eliberat de ISCIR.


II. Cursuri de calificare autorizate

Compania Municipală Termoenergetia București S.A., principalul furnizor de apa caldă și încălzire în sistem centralizat, organizează cursuri de calificare în ocupaţia Instalator Instalații de Încălzire Centrală (RO/03/0732/081), în conformitate cu OG129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

Durata instruirii:
Durata instruirii este de 720 ore.

Condiţii de acces la curs:
• Persoane cu vârsta mai mare de 18 ani;
• Persoane absolvente a cursurilor învăţământului obligatoriu cu durata prevăzută de lege la data absolvirii;
• Persoane apte din punct de vedere medical pentru meseria - Instalator Instalații de Încălzire Centrală;

Documente necesare pentru înscrierea la curs:
• Carte de identitate;
• Certificat nastere - original si copie;
• Diplomă de studii - original si copie;
• Certificat de căsătorie;
• Aviz medical/ adeverinta medicala cu menţiunea “apt Instalator Instalații de Încălzire Centrală”;

Certificări/ autorizări:
Certificări în conformitate cu Ordinul comun al MECT nr. 5.253/16.10.2003 şi MMSSF nr. 501/08.10.2003, “privind metodologia certificarii formarii profesionale a adulţilor”:
Certificat de calificare profesională, însoţit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite;
Talon pentru vize anuale eliberat de ISCIR.


III. Cursuri de calificare cu valabilitate internă - pentru salariaţii CMTEB

Compania Municipală Termoenergetia București S.A., principalul furnizor de apa caldă și încălzire în sistem centralizat, organizează cursuri de calificare internă pentru meseria de instalator incălzire centrală și gaze.

La cursurile de calificare internă pot participa salariații din cadrul Direcțiilor Termoenergetica și Mecano-Energetică cu precădere muncitori necalificați (cu învățământul minim obligatoriu).

Documente necesare pentru înscrierea la curs:
• Diplomă de studii de minim 8 clase;
• Cartea de identitate;

După finalizarea cursurilor participanții vor primi Certificate de calificare recunoscute numai în cadrul CMTEB.

Compania Municipală Termoenergetia București S.A., principalul furnizor de apa caldă și încălzire în sistem centralizat, organizează cursuri de calificare internă pentru meseria de Operator Puncte Termice.

La cursurile de calificare internă pot participa salariații din cadrul Direcțiilor Termoenergetica și Mecano-Energetică cu precădere muncitori necalificați - femei (cu învățământul minim obligatoriu).

Documente necesare pentru înscrierea la curs:
• Diplomă de studii de minim 8 clase;
• Cartea de identitate;

După finalizarea cursurilor participanții vor primi Certificate de calificare recunoscute numai în cadrul CMTEB.

Compania Municipală Termoenergetia București S.A., principalul furnizor de apa caldă și încălzire în sistem centralizat, organizează cursuri de calificare internă pentru meseria de Automatist.

La cursurile de calificare internă pot participa salariații din cadrul Direcțiilor Termoenergetica și Mecano-Energetică, CMTEB, salariați care dețin o calificare de electrician și studii medii.

Documente necesare pentru înscrierea la curs:
• Diplomă de studii medii;
• Document din care să reiasă că deține o calificare de electrician;
• Cartea de identitate;

După finalizarea cursurilor participanții vor primi Certificate de calificare recunoscute numai în cadrul CMTEB.

Compania Municipală Termoenergetia București S.A., principalul furnizor de apa caldă și încălzire în sistem centralizat, organizează cursuri de calificare internă pentru meseria de Depanator aparate de măsură.

La cursurile de calificare internă pot participa salariații din cadrul CMTEB, cu studii medii.

Documente necesare pentru înscrierea la curs:
• Diplomă de studii medii;
• Cartea de identitate;

După finalizarea cursurilor participanții vor primi Certificate de calificare recunoscute numai în cadrul CMTEB.

Compania Municipală Termoenergetia București S.A., principalul furnizor de apa caldă și încălzire în sistem centralizat, organizează cursuri de calificare internă pentru meseria de Operator Dispecer SCADA - Utilizarea si configurarea pachetului software dispecer SCADA.

La cursurile de calificare internă pot participa salariații din cadrul CMTEB, cu studii medii.

Documente necesare pentru înscrierea la curs:
• Diplomă de studii medii;
• Cartea de identitate;

După finalizarea cursurilor participanții vor primi Certificate de calificare recunoscute numai în cadrul CMTEB.

Compania Municipală Termoenergetia București S.A., principalul furnizor de apa caldă și încălzire în sistem centralizat, organizează cursuri de calificare internă pentru meseria de Cititor constatator.

La cursurile de calificare internă pot participa salariații din cadrul CMTEB, cu studii medii.

Documente necesare pentru înscrierea la curs:
• Diplomă de studii medii;
• Cartea de identitate;

După finalizarea cursurilor participanții vor primi Certificate de calificare recunoscute numai în cadrul CMTEB.


Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la:
Telefon: 0372 148 086
E-mail: claudia.gheorghe@cmteb.ro