Proiecte fonduri europene

Proiect CET-SET_HEAT LIFE22

Proiecte de tranziție energetică în LIFE22 CET SET HEAT

Scopul său principal este integrarea surselor de energie regenerabilă și a căldurii reziduale în rețelele existente de termoficare de înaltă temperatură. Implementat de un consorțiu de 12 parteneri, proiectul se întinde in cinci țări: Polonia, Croația, România, Danemarca și Lituania.

LIFE22-CET-SET_HEAT prevede o implicare activă a companiilor de termoficare și a părților interesate în planificarea colaborativă, care va avea ca rezultat proiecte de investiții replicabile. Aceste intalniri implică soluții tehnice și non-tehnice, studii de prefezabilitate și planuri strategice de dezvoltare pentru companiile de termoficare.

Obiectivul final al LIFE22-CET-SET_HEAT este de a dezvolta programe strategice de investiții pentru companiile de termoficare din Croația, Lituania, Polonia și România. În același timp, proiectul își propune să integreze energia regenerabilă de calitate scăzută și căldura reziduală, în rețelele de încălzire la temperatură înaltă, promovând un peisaj energetic mai curat și mai eficient.

logo project CET-SET_HEAT cofunded by the European Union

Titlu: Proiecte de tranziție energetică în LIFE22-CET-SET_HEAT

Participanti:

 • POLITECHNIKA OPOLSKA
 • ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A.
 • AALBORG UNIVERSITET
 • SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
 • AB "VILNIAUS SILUMOS TINKLAI"
 • COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA
 • KELVIN SP. Z O.O.
 • DANISH BOARD OF DISTRICT HEATING
 • COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI
 • VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
 • HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

Sprijinit de: Programul pentru Mediu și Acțiune Climatică LIFE Subprogramul Tranziție la Energie Curată, finanțat de Uniunea Europeană

Durata: octombrie 2023 – septembrie 2026

Site: https://setheat.polsl.pl/

 

Serviciul Proiecte și Atragere Fonduri
Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, București, România
Telefon 0372.148.000 int. 110