icon-calorifer

Servicii • Eliberare avize tehnice

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în activitatea de emitere Aviz tehnic / Traseu / PUG / PUZ / PUD / Amplasament / Informare / Aviz de principiu / Branşare / Debranşare

 1. Solicitantul completează cererea disponibilă la https://www.cmteb.ro/files/avize/cerere_emitere_avize_tehnice_TermoficareBucuresti.pdf.
 2. Cererea completată la toate rubricile împreună cu C.I. persoană fizică sau CUI persoană juridică, după caz, se trimit la adresa de e-mail avize@cmteb.ro pentru întocmirea facturii proforme.
 3. După întocmirea facturii proforme, CMTEB o va trimite solicitantului pe e-mail.
 4. Dovada plății (chitanță BCR, OP, raport tranzacție etc.) împreună doar cu actele specificate în cerere se depun la sediul din str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4. (prin curier, poștă)
 5. În situația în care se optează pentru efectuarea plății la depunere, vă informăm ca acest lucru se poate face prin intermediul POS-ului instalat la sediul nostru.
 6. CMTEB emite factura fiscală și o trimite solicitantului pe adresa de e-mail indicată în cerere sau din corespondență împreună cu numărul de înregistrare al dosarului, sau o predă solicitantului.
 7. Eliberarea avizului CMTEB: Pentru eliberarea avizului tehnic, solicitantul/împuternicitul acestuia se va prezenta/poate apela la serviciile de curierat la sediul din str. Constantin Radulescu Motru numai în timpul programului de lucru cu publicul. La ridicare se va prezenta procura/împuternicirea/delegația/AWB curier și actul de identitate.
Program de lucru cu publicul:

LUNI - JOI : 09.00-12.00

Avizul tehnic P.U.G., P.U.Z., P.U.D., Amplasament, Informare se emite în cazul în care clientul solicită aviz, în baza certificatului de urbanism, sau informare pentru execuţia unor construcţii pe un teren pe care ar putea fi amplasate reţele termice.
Solicitarile pot face referire la:
- Extindere, consolidare, reamenajare, recompartimentare construcţie existentă;
- Construcţie imobil nou, imprejmuire teren;
- Constructie balcon, creare gol acces exterior, schimbare destinatie spaţiu;
- Desfiinţare construcţii existente;
- Intrare în legalitate construcţie.

Documente necesare pentru obtinerea avizelor PUG / PUZ / PUD / AMPLASAMENT / INFORMARE / AVIZ DE PRINCIPIU
 1. Cerere (model)
 2. Certificat de Urbanism (copie);
 3. Plan de situaţie anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:2000 (1 exemplar);
 4. Plan de situaţie anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:500 (2 exemplare) pe care să se regăsească figurată proprietatea si edificabilul propus sau traseul propus al reţelei edilitare în cazul avizului de principiu;
 5. Copie Cod Unic de Înregistrare (necesară pentru întocmire factură fiscală);
 6. Dosar cu şină;
 7. NOTĂ:
  - În cazul în care Certificatul de Urbanism a fost emis pentru obtinerea avizului P.U.D. si D.T.A.C., CMTEB va emite un singur aviz valabil pentru ambele faze;
  - În cazul în care se solicită aviz de amplasament (conform C.U.) şi în prealabil s-a obtinut avizul P.U.D., este obligatoriu să se completeze documentatia cu avizul şi planul anexă aprobat, cât şi cu Hotărârea Consiliului Local de Sector.
Tarife avize tehnice P.U.G., P.U.Z., P.U.D., Amplasament, Informare

Pentru avizele P.U.G., P.U.Z., P.U.D., Amplasament, Informare tariful a fost stabilit în funcţie de suprafaţa studiată, specificată în Certificatul de Urbanism sau în Memoriul Tehnic / planul de situaţie etc., cât şi de obiectivul sau obiectivele pentru care se doreşte avizarea.

T1 - Tarif pentru Amplasament, Informare studiat pentru suprafaţă mai mică de 100 mp (asimilat cu un plan scara 1:500, format A2, A3, A4):
T1 = 136 lei (fără TVA)

T2 - Tarif pentru P.U.Z., P.U.D., Amplasament studiat pentru suprafaţă mai mare de 101 mp şi mai mică sau egală cu 500 mp (asimilat cu un plan scara 1:500, format A2, A3, A4):
T2 = 204 lei (fără TVA)

T3 – Tarif pentru P.U.G., P.U.Z., P.U.D., Amplasament studiat pentru suprafaţă mai mare de 500 mp se va percepe un tarif de 0,40 lei/mp (fără TVA) pentru fiecare mp suplimentar primilor 500 mp.

Termenul de emitere a avizului tehnic variază între 5 zile şi 20 zile lucrătoare, în funcţie de complexitatea lucrării pentru care acesta este solicitat.

NOTĂ:
- Depunerea documentaţiei tehnice pentru emiterea oricărui tip de aviz necesită prezentarea dovezii achitării taxei aferente acestuia.
- Persoanele delegate vor prezenta OBLIGATORIU la eliberarea avizului o copie după procură / delegaţie şi se vor legitima cu actul de identitate.

Pentru mai multe informaţii vă puteti adresa la CMTEB - Serviciul Tehnic, la nr. de telefon: 0372.757.909.

Avizul de Traseu se emite în cazul în care clientul solicită aviz în baza certificatului de urbanism pentru execuţia lucrărilor de reţele edilitare de pe un teren pe care ar putea fi amplasate reţele termice.
Solicitarile pot face referire la:
- Extinderi / înfiintări conducte apă, canal, electrice, termice, telefonice, gaze, alt operator;
- Reabilitări / înfiintări drumuri, asfaltări;
- Devieri conducte apă, canal, , electrice, termice, telefonice, gaze, alt operator;
- Branşament apă, canal, termic, electric;
- Înlocuire linie tramvai, extindere linie troleibuz, etc.;
- Modernizări, reabilitări rutiere

Documente necesare pentru obtinerea avizelor de trasee reţele edilitare
 • Cerere (model)
 • Certificat de Urbanism (copie)/Adresa de la ADP Sector sau Administraţia Străzilor din care să reiasă necesitatea obţinerii avizului CM Termoenergetica în conformitate cu HCGMB 102/2020;
 • Plan de situaţie anexă la Certificatul de Urbanism /ANCPI scara 1:2000 (1 exemplar);
 • Plan de situaţie anexă la Certificatul de Urbanism/ANCPI scara 1:500 (2 exemplare) pe care să se regăsească figurată proprietatea şi traseul reţelei edilitare având lungimea corespunzătoare conform actelor depuse;
 • Memoriu tehnic + Avizul tehnic de racordare/ Acordul de racordare/ Fişa de solutie de la deţinătorul de utilităţi;
 • Copie Cod Unic de Înregistrare/Carte Identitate pentru persoane fizice (necesară pentru întocmire factură fiscală);
 • Dosar cu şină;
Tarife aviz tehnic de traseu

Pentru Avizele de Traseu tariful a fost stabilit în funcţie de lungimea studiată, specificată în Certificatul de Urbanism sau in Memoriul Tehnic / planul de situatie etc., cât şi de obiectivul sau obiectivele pentru care se doreşte avizarea.

T1 - Tarif pentru traseu studiat cu lungime mai mică sau egală cu 60 ml (asimilat cu un plan scara 1:500, format A2, A3, A4)
T1 = 204 lei (fără TVA)

T2 - Tarif pentru traseu studiat cu lungime mai mare de 60 ml şi mai mică sau egală cu 500 ml (asimilat cu un plan scara 1:500, format A2, A3, A4)
T2 = 272 lei (fără TVA)

T3 – Tarif pentru traseu studiat cu lungime mai mare de 500 ml se va percepe un tarif de 0,54 lei/ml (fără TVA) pentru fiecare ml suplimentar primilor 500 ml.

Termenul de emitere a avizului tehnic variază între 5 zile şi 20 zile lucrătoare, în funcţie de complexitatea lucrării pentru care acesta este solicitat.
Pentru coordonarea execuţiei lucrărilor se întocmeşte un plan coordonator, ce va fi prezentat la Serviciul Tehnic pentru verificare şi semnare, în vederea depunerii la Comisia de Coordonare Reţele a Primăriei Municipiului Bucureşti.
Planul de Coordonare, în original, însoţit de secţiunile din zonele de intersecţie, se va prezenta la CMTEB - Serviciu Tehnic, cu sediul în Str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, pentru verificare şi semnare de Luni - Joi , între orele 09.00 - 12.00.

NOTĂ:
- Depunerea documentaţiei tehnice pentru emiterea oricărui tip de aviz necesită prezentarea dovezii achitării taxei aferente acestuia.
- Persoanele delegate vor prezenta OBLIGATORIU la eliberarea avizului o copie după procură / delegaţie si se vor legitima cu actul de identitate.

Pentru mai multe informaţii vă puteti adresa la CMTEB - Serviciul Tehnic, la nr. de telefon: 0372.757.909.

Documente necesare

Pașii necesari în vederea racordării și contorizării imobilului la rețeaua de termoficare:

 1. Se completează Cererea de racordare și contorizare
 2. În urma cererii se obține Acordul de racordare și contorizare
Important
 
 1. Termenul de emitere al avizului la documentația tehnică depusă este de 30 de zile lucrătoare.
 2. Documentatia tehnică este avizată în CTE CMTEB si se va achita tariful de verificare și avizare.
 3. Plata tarifului de avizare se face in momentul depunerii documentatiei tehnice.
 4. CMTEB va urmări execuția lucrărilor de racordare pe bază de contract de dirigenție de șantier, cu suportarea costurilor de către solicitant.

CMTEB nu este obligată sa emită avizul tehnic de racordare in următoarele situații:
- Cererea consumatorului adăugată la nivelul existent al consumului depășește capacitatea maximă a surselor de producere a energiei termice sau capacitatea maximă de transport a rețelei;
- Prin satisfacerea cererii s-ar incălca legile și reglementările în vigoare;
- Solicitantul nu acceptă respectarea prevederilor aplicabile din legile și reglementările în vigoare.

Termenul de valabilitate al avizului de racordare este de 12 luni de la data emiterii.

După obtinerea avizului de racordare și contorizare se poate trece la executia lucrărilor avizate în proiectul de racordare.

Date contact
 

Informatii despre stadiul dosarului depus puteti obtine de la Direcţia Tehnică-Dezvoltare - Serviciul Tehnic:
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucuresti
Telefon: 031.425.4873; 031.425.4875
Program: luni - vineri, între orele 8.30 - 12.30

Documente necesare

Pașii necesari în vederea separării și contorizării la rețeaua de termoficare:

 1. Se completează Cererea de separare și contorizare pe scări
 2. În urma cererii se obține Acordul de separare și contorizare pe scări / agenți economici
Important
 
 1. Termenul de emitere al avizului la documentația tehnica pentru separare si contorizare pe scări / agenti economici este de 30 de zile lucrătoare.
 2. Documentatia tehnică este avizata in CTE CMTEB si se va achita tariful de verificare si avizare.
 3. Plata tarifului de avizare se face in momentul depunerii documentatiei tehnice.

Termenul de valabilitate al avizului de separare si contorizare pe scări / agenti economici este de 12 luni de la data emiterii.

Date contact
 

Informatii despre stadiul dosarului depus puteti obtine de la Direcţia Tehnică-Dezvoltare - Serviciul Tehnic:
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucuresti
Telefon: 031.425.4873; 031.425.4875
Program: luni - vineri, între orele 8.30 - 12.30

Avizul tehnic C.T.E. se emite în urma analizării şi avizării proiectelor (P.T. şi D.E.) în cadrul comisiei de specialitate C.T.E. din cadrul CMTEB.

Tarif pentru analizarea şi avizarea în C.T.E. a proiectelor întocmite de terţi

T = 544 lei (fără TVA)

Pentru plata avizelor cu O.P.

- Solicitantul va transmite cererea de emitere aviz tehnic la adresa de e-mail: avize@cmteb.ro.
- Serviciul Tehnic va emite in baza acesteia factura proformă si o va transmite solicitantului pe e-mail.
- Solicitantul va achita contravaloarea prestatiei conform facturii proforme.
- După achitarea facturii proforme solicitantul va depune la Serviciul Tehnic documentatia tehnica impreuna cu o copie a documentului ce confirma efectuarea platii.
- După inregistrarea documentatiei tehnice se emite solicitantului factura fiscală.

Pentru altă modalitate de plată

- Solicitantul se va prezenta la cu documentatia tehnica la Serviciul Tehnic din str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4.
- Serviciul Tehnic va emite in baza acesteia factura proformă.
- Solicitantul va achita contravaloarea prestatiei conform facturii proforme la sediile B.C.R.
- După achitarea facturii proforme solicitantul va depune la Serviciul Tehnic documentatia tehnica impreuna cu o copie a documentului ce confirma efectuarea plătii.
- După inregistrarea documentatiei tehnice se emite solicitantului factura fiscală.

Plata prin intermediul POS

Se pot efectua plati prin intermediul POS-ului instalat la sediul CMTEB din str.C-tin Radulescu Motru nr.18, sector 4.