icon-calorifer

Despre noi • Certificare / Licenţe

Licenţă

Licenţa nr. 2195/03.12.2019 pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termică este acordată societăţii Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.


Certificarea sistemului de management integrat

Proiectarea şi implementarea unui sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă au avut la bază decizia strategică a managementului de la cel mai înalt nivel al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., decizie influenţată şi de necesitatea ca organizaţia să satisfacă permanent solicitările clienţilor săi şi să îndeplinească cerinţele legislative în vigoare.

Compania Municipală Termoenergetica București S.A deţine următoarele certificări:
• certificarea sistemului de management al calităţii, în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
• certificarea sistemului de management al mediului, în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare;
• certificarea sistemului de management al sănătății și securității în muncă, în conformitate cu prevederile standardului SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare.

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. îşi propune să menţină şi să îmbunătăţească continuu sistemul de management integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă şi control intern managerial).

Informare

calitate-mediu Grija faţă de mediu este reflectată în activitatea companiei prin obligativitatea şi menţinerea autorizaţiilor de mediu pentru centralele termice, punctele termice şi modulele termice.

În conformitate cu prevederile autorizaţiilor, Compania Municipală Termoenergetica București S.A. efectuează măsurători de emisii de poluanţi cu o firmă abilitată conform legii şi le raportează anual către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

Rezultatele măsurătorilor se încadrează în limitele prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare.


Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate de către CMTEB S.A.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate de către CMTEB S.A.


Declarația de politică a Directorului General referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă și control intern managerial

Declarația de politică a Directorului General referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă și control intern managerial


Certificate