icon-calorifer

Interes public • Legături utile

Primaria Municipiului Bucuresti

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București–Ilfov (ADITBI)

Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) - Informatii cu privire la: • sistemul de reglementari necesar functionarii sectorului energiei si pietelor de energie electrica, energie termica si gaze naturale in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor; • firmele autorizate să monteze și/sau exploateze sisteme de repartizare a costurilor pentru incalzire și apă caldă de consum conform Legii nr. 226/2016.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) - Informatii cu privire la drepturile consumatorilor si pasii ce trebuie facuti pentru a fi siguri ca acestea sunt respectate (Manualul Consumatorului, Ghidul Cumparatorului Istet), precum si produsele periculoase si cine are obligatia sa le notifice - sfaturi pentru achizitionarea de bunuri si servicii in cunostinta de cauza.

Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat - Informatii cu privire la administrarea proprietatii condominale si individuale, protectia proprietarilor si chiriasilor in fata autoritatilor centrale si locale, precum si apararea intereselor in calitate de consumatori.

e-Licitatie - Informatii cu privire la anunturile de achizitii ale autoritatii contractante publicate în SEAP.

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice - Informatii cu privire la: • strategia în domeniul achizitiilor publice, în conformitate cu cerintele acquis-ului comunitar; • reglementarea cadrului legal referitor la aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) - Informatii cu privire la: • solutionarea contestatiilor formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului de achizitie publica - decizii ale CNSC; • elementele unei contestatii si programul de depunere la CNSC.