icon-calorifer

Cariere • Stagii de practică studenţi

COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI
CARIERA TA ÎNCEPE LA TERMOENERGETICA BUCUREŞTI
"Studenţii de azi, inginerii de mâine"

practica Dacă eşti student al Universitătii Politehnice Bucureşti, Facultatea de Energetică sau student al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor te invităm să aplici pentru un loc în cadrul programului de practică
"Studenţii de azi, inginerii de mâine"
organizat de către Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.

Primul pas pe care îl poţi face în carieră este să urmezi un stagiu de practică în domeniul de care eşti interesat. Nu doar că îţi vei da seama cum stau lucrurile din punct de vedere practic, câte dintre cunoştinţele teoretice îţi sunt de folos sau care sunt zonele pe care trebuie să le mai aprofundezi, ci va reprezenta şi primul tău contact cu specialiştii din industrie!

Obiectivul general:

Facilitarea inserţiei pe piata muncii a studenţilor din anii terminali din cadrul facultăţilor de profil din ţară, participarea la stagiul de practică în cadrul companiei va conduce în mod obligatoriu la creşterea şanselor de dezvoltare a unei carierei profesionale la un angajator cu tradiţie din domeniul energetic.

Obiective specifice:

• dezvoltarea abilităţilor şi creşterea gradului de informare şi conştientizare asupra oportunităţilor de facilitare de la şcoală la o viaţă activă, ca angajat al companiei;
• accesul membrilor grupului ţintă pe piaţa muncii prin îmbunatăţirea competeneţelor profesionale şi prin dezvoltarea abilităţilor personale;
• promovarea şi formarea studenţilor pentru posturile sau funcţiile la care au skill-uri, dezvoltarea abilităţior practice în vederea alegerii unei anumite cariere profesionale (în cadrul copmpaniei).

Aplică şi tu!

Pentru a aplica la acest program, transmite CV-ul tău şi o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail practica@cmteb.ro.
Noi îţi vom comunica în timp util, dacă eşti unul dintre cei 80 de studenţii admişi anual în cadrul programului de practică „Studenţii de azi, Inginerii de mâine”.
La finalul programului, participanţii vor primi o adeverinţă care atestă efectuarea stagiului de practică în cadrul Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. şi calificativul obţinut în urma parcurgerii acestuia.
La finalul stagiului de practică, toţi studenţii sunt incluşi în baza de date a companiei, pentru selecţie şi recrutare.

Despre noi:

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. – CMTEB – este o companie specializată în transportul, producerea si distribuţia energiei termice, fiind totodată administratorul celui mai mare sistem de termoficare din România.
Sistemul de transport şi distribuţie al CMTEB este compus din peste 950 km conducte aferente reţelei termice primare şi peste 2900 km conducte aferente reţelei termice secundare.
Complementar, CMTEB desfăşoară şi alte activităţi pentru sustinerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu şi cu legislaţia în vigoare (calitate-mediu, mentenanţă echipamente, remediere avarii apărute în sistem, proiectare, IT etc.). Mai multe informaţii despre CMTEB puteţi obţine accesând site-ul https://www.cmteb.ro.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. se implică şi oferă sprijin real în dezvoltarea tinerilor prin organizarea de stagii de pregatire practică pentru elevi şi studenţi, facilitând astfel consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor în concordanţă cu specializarea pentru care se instruiesc.

Activitățile practice favorizează tranziția elevilor/studenţilor de la școală către viața profesională activă.

În urma unei convenţii sau a unui protocol încheiat, asigurăm formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare, deprinse în condiţii reale de muncă.

Toate activitățile sunt organizate cu respectarea strictă a Normelor de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă.

Punem la dispoziţia elevilor şi studenţilor atât resurse tehnologice şi materiale cât şi resurse umane prin asigurarea tutorilor de practică.

Tutorii de practică, împărtășesc tinerilor cunoştinţele şi experienţa lor profesională în calitate de specialişti, urmând ca în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale să evalueze probele practice şi să acorde calificative.

La finalul stagiului de practică, elevii/studenţii cu rezultate notabile şi potenţial deosebit, sunt incluşi într-o bază de date a CMTEB, având astfel oportunitatea de a fi selectaţi în scopul angajării.

Date contact
 

Direcţia Resurse Umane - Serviciul Relaţii Sociale şi Formare Profesională:
Adresă: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti
Telefon: 0372.148.086 / 0735.182.193 - Şef serviciu dna Claudia GHEORGHE

Centrul de Formare
Adresă: Str. Pomârla nr. 1, sector 4, Bucureşti
Telefon: 0730.079.850 - Cordonator de practică dl Valentin NEACŞU
E-mail: practica@cmteb.ro

Galerie foto