icon-calorifer

Info clienţi • Contorizare energie termică

Energia termică vândută clienţilor CMTEB este măsurată prin intermediul a 35.000 de contoare de energie termică cu ultrasunete, montate pe cele două circuite: apă caldă de consum şi încălzire.
Contoarele de energie termică au fost montate la nivel de scară de bloc sau imobil mic, la consumatorii (clienţii) cu caracter urban racordaţi la punctele termice şi centralele termice exploatate de CMTEB.
Informaţiile înregistrate de contoarele de energie termică sunt preluate din memoria permanentă a calculatoarelor de energie termică printr-un sistem portabil de achiziţie şi preluare date în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 şi un sistem de transmisie date la distanţă în sectorul 6.

Citirea contoarelor de energie termică

Citirea contoarelor montate in bransamentul utilizatorului este efectuata de personalul CMTEB, la datele comunicate de operator, in conditiile contractului, astfel:
- pentru contoare cu ultrasunete, prelevarea datelor se face de la distanta, prin intermediul consolelor portabile;
- pentru contoare mecanice, citirea presupune accesul salariatului in incinta in care sunt montate acestea.

In vederea asigurarii transparentei privind modul de facturare si imbunatatirii relatiei cu clientii, CMTEB a dispus ca masura inscrierea in facturile emise a indexelor aferente consumurilor facturate. In consecinta, nu se incheie procese-verbale pentru consemnarea datelor prelevate, asociatiile de proprietari/locatari care detin custodia aparatelor de masura avand posibilitatea citirii indexelor la datele comunicate.

Factura se emite cel tarziu la 15 ale lunii urmatoare celei de consum.

Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică

Contoarele de energie termică sunt mijloace de măsurare supuse controlului metrologic, intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive este de 4 ani.
Pentru efectuarea unor măsurători corecte a cantităţilor de energie termică vândută, managementul de la cel mai înalt nivel acordă o importanţă deosebită activităţii de intreţinere şi de menţinere a legalităţii contoarelor de energie termică, asigurând resursele materiale şi umane necesare.

Demontarea/montarea contoarelor de energie termică în vederea efectuării verificărilor metrologice/reparării se efectuează în prezența reprezentantului legal al Asociației de Proprietari/Locatari. Reprezentantul legal al Asociației de Proprietari/Locatari este Președintele respectivei asociații. În cazul în care acesta nu poate fi prezent, va desemna o altă persoană care va participa și va semna Procesul Verbal de demontare/montare în locul președintelui, la data și ora stabilită de comun acord cu reprezentantul CMTEB.
În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, este necesar acordul scris al solicitantului. Cheltuielile de verificare, demontare și montare vor fi suportate astfel: de către furnizor, dacă sesizarea a fost intemeiată; de către utilizator, dacă sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată.

contorizare

Legislatie

Conţinut în curs de actualizare

Informatii generale

Legislatie

  • H.C.G.M.B. nr. 41/2002 privind contorizarea consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura la apartamentele din cadrul asociatiilor de locatari/proprietari din municipiul Bucuresti.
  • H.G. nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica
    - modificata de H.G. nr. 609/2007.
  • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica
    - completat si modificat de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 255/2006 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 233/2004 (Anexa 3).
    - abrogat de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice (doar Anexa 1 si Anexa 2).
  • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 259/13.10.2004

Obs. Legislatia poate fi gasita si pe site-ul Camerei Deputatilor a Parlamentului României.

Sfatul specialistului

Este de preferat ca toate aparatele de masura individuale montate in mobil sa fie fabricate de aceeasi firma si sa fie amplasate pe aceeasi schema de montaj.
Firma care a comercializat si a montat aparatele de masura are obligatia de a asigura garantie pentru lucrare si pentru aparatele de masura montate.

Important

Pentru contorizarea la nivel de apartament este necesar ca imobilul sa fie dotat cu contoare generale de mobil sau contoare pasante pe fiecare scara.
Contractarea lucrarilor si plata acestora se face de catre proprietarii apartamentelor sau de catre Asociatia de Locatari/ Proprietari.
Contoarele trebuie sa fie autorizate de catre Biroul Roman de Metrologie Legala si sa fie insotite de Buletine de Verificare Metrologica.
Contorizarea apartamentelor din cadrul Asociatiilor de Locatari/ Proprietari se va face numai de catre firme autorizate de A.N.R.S.C. Astfel firmele au obligatia sa obtina si sa prezinte din oficiu sau la cererea clientului aceasta autorizatie. o Modalitatea de repartizare a costurilor (la incalzire si apa calda de consum) trebuie sa respecte Normativul si Metodologia de calcul prevazuta de Ordinul 233/2004.
Cuantumul de plata aferent partilor comune, care revine detinatorilor de apartamente contorizate individual, nu va depasi 10% din consumul total inregistrat de contoarele instalate in apartamente. In cazul in care absolut toate apartamentele sunt contorizate, cuantumul pentru partile comune va fi stabilit in baza diferentei intre suma consumurilor inregistrata in apartament si consumul inregistrat de contorul general.
Este de preferat ca toate aparatele de masura individuale montate in imobil sa fie fabricate de aceeasi firma si sa fie amplasate pe aceeasi schema de montaj.
Firma care a comercializat si a montat aparatele de masura are obligatia de a asigura garantie pentru lucrare si pentru aparatele de masura montate.
Limita de responsabilitate a CMTEB Bucuresti este contorul de energie termica pentru apa calda de consum si cel pentru incalzire, in baza carora se emite factura de energie termica.

Incalzire

Aparate de masura

Repartitoare de costuri de incalzire electronice care indica cota parte de caldura consumata de un radiator din consumul total masurat de contorul de energie termica pentru incalzire montat la baza blocului.

Sfatul specialistului

Montajul tronsonului de masura arata ca in figura de mai jos:
ilustratie

Pentru montaj nu sunt necesare nici un fel de lucrari de modificare a instalatiei existente, cu exceptia faptului ca robinetul dublu reglaj al corpului de incalzire se inlocuieste cu robinet termostatic.
Repartitoarele se fixeaza pe corpul radiatorului intr-un Ioc in care temperatura suprafetei respective e considerata echivalenta temperaturii medii a acestuia.
Pentru a putea face economii, corpul de incalzire trebuie sa fie dotat pe langa repartitor si cu un robinet termostatat, care permite obtinerea temperaturii dorite in fiecare camera, prin reglaj.
Acoperirea repartitorului cu diverse obiecte poate provoaca acumulari de caldura care influenteaza inregistrariIe acestuia. Chiar si perdelele pot denatura consumul, ducand la inregistrari mai mari.

Important

Firmele care monteaza repartitoare si care repartizeaza costurile trebuie sa fie autorizate de ANRSC.
Toate radiatoarele din imobil trebuie sa fie dotate cu dispozitive repartitoare de costuri de încalzire.
Nu se accepta repartitoare cu evaporare.
Repartitoarele masoara numai caldura degajata de calorifere, asa ca nu veti plati pentru energie furnizata de ale surse (soare, aragaz, etc).
Reprezentantul firmei de montaj trebuie sa completeze fise cu date despre fiecare calorifer, dimensiuni, materiale, parti comune, etc. Aceste date sunt foarte importane pentru prelucrarea ulterioara a datelor si emiterea de facturi individuale.
Citirea repartitoarelor si stabilirea cotei de incalzire se realizeaza cu acordul scris al locatarilor si al Asociatiei de Proprietari, de regula, de catre firma care a montat repartitoarele, acesta avind personal instruit special in acest sens precum si program de calcul pentru prelucrarea datelor.

Apa calda de consum

Aparate de masura

Apometre repartitoare care indica cota parte de apa consumata de locatarii unui apartament din totalul inregistrat de contorul de energie termica pentru apa calda menajera.

Sfatul specialistului

Tronsonul de masura arata ca in figura de mai jos:
ilustratie
L1 = 3Dn;
L2 = 2Dn;
unde: L1, L2 reprezinta lungimea racordului rigid la intrare respectiv iesirea din corpul contorului; Dn reprezinta diametrul nominal Ia intrarea respectiv iesirea din corpul contorului.
Contoarele trebuie sa tie montate cu cadranul in sus si pe conducta orizontala.
Tronsonul de masura trebuie prevazut cu supapa de sens.
Tronsonul de masura trebuie sa fie amplasat mai jos decat robinetele pe care Ie deserveste.
Corpul contorilor nu trebuie sa fie incadrat de racorduri flexibile.

Important

Pozitia de montaj este foarte importanta deoarece aceasta influenteaza precizia de masura a contorilor, ducand Ia diferente de inregistrare.
lntre suma consumurilor inregistrate de aparatele de masura montate in apartament si consumul inregistrat de contorul de energie termica pentru apa calda de consum montat Ia baza blocului pot sa apara diferente de 10 - 20% si chiar mai mult. Aceste diferente sunt cauzate de calitatea apei (suspensii, nisip, rugina,...) sau de pozitia de montaj a contorilor (verticala in loc de orizontala)
Diferentele mai mari de 20% apar ca urmare a fraudarii de catre proprietarii apartamentelor.
Contorul si supapa de sens trebuie sigilate.
Citirea aparatelor de masura se poate face de catre administratorul Asociatiei de Locatari/ Proprietari sau de catre proprietarul apartamentului care comunica inregistrarile administratorului.