icon-calorifer

Despre noi • Conducere

Conducerea Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.
Nr. crt. Nume/Prenume Funcţia Perioadă mandat Contract de Mandat CV
1. TEODORESCU Adrian-Mircea Director General provizoriu 01.09.2023-prezent Contract de mandat nr. 2/16.08.2023
Act adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 2/16.08.2023
Contract de mandat nr. 1/13.03.2024
2. IONIŢOAEI Adrian Director General Adjunct (operaţional) - -
3. MITRAN Maria Director Direcţia Economică - -
4. DOBRE Cristina-Marilena Director Direcţia Juridică - - -
5. MĂNESCU Maria Director Direcţia Resurse Umane - -
6. CIUDOESCU Adela Mihaela Director Direcţia Termoenergetică - - -
7. UNTEA George-Adrian Director Direcţia Mecano-Energetică - -
8. VITCOVSCHI Carmen Daniela Director Direcţia Tehnică-Dezvoltare - -
9. TABACU Mihai-Sebastian Director Direcţia Comercială - - -

Nr. crt. Nume/Prenume Funcţia Perioadă mandat/
Mod încetare mandat
Contract de Mandat CV
1. BURGHIU David-Alexandru Director General provizoriu 20.06.2019-13.06.2021
Mandat ajuns la termen
Contract de mandat nr. 1/20.06.2019
Act adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 1/20.06.2019
Act adițional nr. 2 la Contractul de mandat nr. 1/20.06.2019
Act adițional nr. 3 la Contractul de mandat nr. 1/20.06.2019
2. GÎTLAN Adrian Director General provizoriu 14.06.2021-30.06.2021
Încetare mandat ca urmare a numirii
unui nou Director General provizoriu
Contract de mandat nr. 1/14.06.2021
Director General Adjunct (operaţional) - -
3. GOJGAR Ilie Director Direcția Comercială - -
4. HARITONOVICI Tania Director General Adjunct (dezvoltare - comercial) - -
5. UNTEA Virgil Director Direcția Termoenergetică - -
6. STOLOJAN Adriana Director Direcţia Tehnică-Dezvoltare - - -
7. DOBRE Cristina-Marilena Director Direcţia Juridică - - -
8. CREȚU-SÂRBU Claudiu-Ionuț Director General provizoriu 01.07.2021-31.08.2023
Renunțare mandat
Contract de mandat nr. 2/30.06.2021
Act adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 2/30.06.2021
Contract de mandat nr. 3/16.12.2021
Act adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 3/16.12.2021
Contract de mandat nr. 1/20.06.2022
Act adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 1/20.06.2022
Contract de mandat nr. 2/14.12.2022
Act adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 2/14.12.2022
Contract de mandat nr. 1/13.06.2023
9. TEODORESCU Adrian-Mircea Director Direcţia Juridică - - -
10. VOICU Ion Director Direcţia Termoenergetică - -
11. MOLDOVEANU Cristina Gabriela Director Direcţia Comercială - -