icon-calorifer

Info clienţi • Factura de energie termică

Stimaţi clienţi,

Vă informăm că din motive tehnice, plăţile efectuate în luna iulie 2021, în contul de trezorerie al companiei (RO03 TREZ 7045 069X XX01 4219) deschis la Trezorerie Sector 4, se vor opera şi regulariza cu întârziere.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele create şi vă mulțumim pentru înțelegere!


Factura verde

Factura verde este serviciul gratuit de transmitere prin e-mail a facturii pentru serviciile de furnizare a energiei termice. În acest fel asigurăm accesul permanent la factură şi contribuim împreună la protejarea mediului înconjurător, prin reducerea cantităţilor de hârtie consumată.

CMTEB oferă posibilitatea primirii prin e-mail a facturilor de energie termică, fără a mai fi distribuite şi în format scris.

Pentru a putea beneficia de acest serviciu, trebuie ca, reprezentantul legal al Asociatiei de Proprietari sau reprezentantul legal al persoanei juridice cu care s-a încheiat un contract de furnizare a energiei termice, să se prezinte la Direcţia Comercială - Serviciul Contracte Furnizare Energie Termică din str. Sfinţii Apostoli nr. 14, sector 5 pentru actualizarea formelor contractuale.

Formele contractuale vor fi avizate prin semnătură şi ştampilă de către reprezentantul legal.

Mentionăm că prin actualizarea formelor contractuale, facturile de energie termică vor fi transmise doar pe adresa de e-mail specificată, respectiv nu vor mai fi distribuite şi pe format scris (suport de hârtie).

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la Direcţia Comercială - Serviciul Contracte Furnizare Energie Termică prin numerele de telefon 031.069.9104; 031.069.9103.


Vizualizarea şi plata online a facturii de energie termică

În vederea respectării măsurilor de prevenţie şi protecţie a sănătăţii angajaţilor şi clienţilor noştri COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI S.A. vă poate asigura dreptul de acces pentru vizualizarea facturilor de energie termică şi plata acestora online.

Accesul se realizează de pe platforma existentă pe site-ul oficial al companiei - www.cmteb.ro - Info Clienţi - Factura de energie termică - Vizualizarea şi plata online a facturii de energie termică - Conectare "Servicii online clienţi CMTEB".

În acest sens, pentru a putea crea contul online, vă rugăm să ne comunicaţi adresa de e-mail şi datele de identificare ale clientului pentru care se doreşte asigurarea accesului, pe adresa office@cmteb.ro, respectiv:
• pentru Asociaţiile de Proprietari/Locatari: denumirea asociaţiei, numele preşedintelui asociaţiei, codul de client, sector, număr telefon şi adresa de e-mail;
• pentru consumatorii non-casnici: denumirea persoanei juridice/societăţii, Codul de înregistrare fiscală, numele reprezentantului legal, număr telefon, codul client, sector şi adresa de e-mail;
• pentru imobile/individuali: numele clientului, adresa şi/sau codul de client, sector, număr telefon şi adresa de e-mail.
Vă mulţumim pentru colaborare şi vă asigurăm de continuarea eforturilor depuse pentru creşterea calităţii serviciilor prestate.

Vizualizarea şi plata online a facturii de energie termică se face prin contul online din aplicaţia informatică "Servicii online clienţi CMTEB" Conectare


Termen de plată
 

Termenul de plată al facturii este prevăzut în art. 42 din Legea nr. 51/2006:
alin. (10) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:
a) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
b) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare;
c) valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie în venit al operatorului.

Operatorul serviciului de alimentare cu energie termică este în drept să întrerupă furnizarea energiei termice în conformitate cu prevederile art. 186 şi 187 din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti.


Factura explicită
Factura-de-energie-termica
Modalităţi de plată

Plăţile în numerar se pot efectua:

prin casieria CMTEB - în limita a 5000 lei, potrivit prevederilor Legii nr. 70 / 2015 - din:

Str. Cavafii Vechi nr. 15, camera 2, sector 3

Program de lucru:
Luni, miercuri și vineri între orele 8.00 și 14.00;
Marti și joi între orele 8.00 și 18.00


prin casieriile Băncii Comerciale Române (B.C.R.), cu conditia prezentarii facturii emise de catre CMTEB, pentru identificarea clientului prin scanarea codului de bare de pe factura.
Pentru aceste plăţi, B.C.R. nu percepe comision.

În acest caz este necesar să menţionaţi pe documentul de plată utilizat numărul facturii, codul de client plătitor şi să luaţi în considerare, pentru a evita depăşirea termenului scadent, numărul de zile aferent transferului bancar.

Plăţile cu card bancar se pot efectua:

prin intermediul POS-urilor instalate în casieria CMTEB, care sunt funcţionale începând cu data de 15.06.2015;

la bancomatele Băncii Comerciale Române (B.C.R.), daca sunteti detinatorul unui card de debit B.C.R. (Maestro, Visa Clasic, Visa Electron) si / sau card de credit B.C.R. Mastercard si cu conditia incheierii unei conventii cu B.C.R..
Pentru aceste plăţi efectuate prin intermediul ATM-urilor B.C.R., banca percepe un comision de 2 lei pentru deponentul care este client B.C.R. si 4 lei pentru deponentul care nu este client B.C.R.

• este accesibilă plata facturilor de energie termică şi prin platforma "Internet Banking", pentru clienţii care dispun de card bancar şi au încheiată o convenţie pentru procesarea plăţilor prin "Internet Banking" cu banca respectivă.

Plăţile se pot efectua online prin transfer din contul dumneavoastră în contul CMTEB (specificând codul de client, numărul si data facturii) prin intermediul unei aplicatii de tip home banking, în cazul în care aceasta este disponibilă în cadrul unitătii bancare la care dumneavoastră aveti deschis contul.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 115 / 20.09.2001, CMTEB este obligată să încaseze contravaloarea energiei termice într-un cont unic de tip escrow, respectiv:

RO02 RNCB 0074 1643 5032 0003

deschis la Banca Comercială Română Sector 3.

 

Noile prevederi cu privire la plafonarea plăților și încasărilor în numerar, sub incidența cărora intră și facturile emise de CMTEB, sunt următoarele:

Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.

Art. 3. alin. 1) Prin excepție se pot efectua operațiuni de încasări și plăți în numerar în următoarele condiții:
a) încasări de la persoanele prevăzute mai sus, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană.
alin. 2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei.
alin. 3) Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei.