icon-calorifer

Despre noi • Protecţia datelor

Scrisoare de informare

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Potrivit legislației, Compania Municipală Termoenergetica București S.A. cu sediul social în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18 camerele 1 și 2, sector 4, București, Nr. R.C. J40/7931/2019; Cod fiscal RO 41269473; Cont RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001 deschis la BCR – Filiala Sector 3; E-mail: office@cmteb.ro, este furnizor de energie termică.

În scopul realizării obiectului principal de activitate, compania prelucrează datele cu caracter personal pe care le obţine de la persoanele vizate sau din alte surse. Pentru ca datele personale să fie prelucrate în siguranță, compania a depus toate eforturile să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice rezonabile pentru a asigura o securitate adecvată a datelor cu caracter personal pe care le prelucrează.

Ca organizaţie responsabilă, vă informăm că angajamentul nostru de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei fizice se extinde la toate nivelurile structurii organizatorice și este documentat prin politici şi proceduri relevante care pot demonstra că atât salariaţii noştri, cât și alte părți terţe din afacerea noastră înţeleg rolul şi responsabilităţile ce le revin în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Pentru a asigura conformitatea cu cerinţele regulamentului general privind protecţia datelor:

protectie-date

Am desemnat un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal şi am creat o adresă de e-mail unde puteţi adresa orice întrebare despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.
E-mail: dpo@cmteb.ro
Telefon: 0724 388 572

protectie-date

Am creat o Politică generală de prelucrare a datelor cu caracter personal care asigură o prelucrare legală, echitabilă și transparentă a datelor cu caracter personal, facilitează exercitarea drepturilor persoanelor vizate și prevede măsurile tehnice și organizatorice luate pentru a asigura securitatea adecvată a datelor personale.

protectie-date

De asemenea, am creat o Politică de confidențialitate, o Politică cookies şi o Politică Anti-Spam prin care vă informăm despre modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacţionaţi cu noi prin intermediul mail-ului ori site-ului www.cmteb.ro.

În ceea ce priveşte drepturile recunoscute de Regulamentul (UE) 2016/679, am creat o procedură prin care puteţi obţine din partea noastră o confirmare a faptului că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum şi posibilitatea de a vă exercita drepturile pentru rectificarea, ştergerea, restricţionarea şi portarea datelor, dreptul la opoziţie şi dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru a vă exercita drepturile recunoscute de regulamentul general privind protectia datelor este necesar să completaţi Formularul de exercitare a drepturilor GDPR, care, împreună cu dovada identității dumneavoastră, îl puteţi transmite prin poștă sau depune personal la adresa de corespondenţă: str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, Bucureşti ori să îl comunicaţi prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail: dpo@cmteb.ro.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului de mai sus vor fi prelucrate de noi în scopul soluţionării cererii Dvs., în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revine potrivit legii. Aceste date vor fi prelucrate pe o perioadă de 12 luni de la data înregistrării cererii, după care documentele vor fi păstrate pe perioada prevăzută de lege pentru arhivarea documentelor, dar nu mai mult de 5 ani.

Totodată, vă informăm că datele cu caracter personal pe care le obţinem de la persoana vizată sau din alte surse sunt prelucrate de noi în scopuri determinate şi legitime pe perioada necesară îndeplinirii lor şi ulterior pe perioada prevăzută de lege pentru arhivarea documentelor. După împlinirea termenului de arhivare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse ori transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare statistică.

Pentru mai multe informaţii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal puteţi vizita site-ul www.dataprotection.ro al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Municipiul Bucureşti, bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poştal 010336, România.